เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การฝึกเผชิญเหตุในสถานการณ์อุทกภัย


มณฑลทหารบกที่ 43 จัดการฝึกเผชิญเหตุในสถานการณ์อุทกภัย เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลรองรับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย

พันเอกเอกพล ถาวรยุติธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเผชิญเหตุในสถานการณ์อุทกภัย เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล รองรับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตอบสนองงานช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายกองทัพบก ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

เนื่องด้วยในปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้อยู่ในช่วงฤดูมรสุม จึงจัดให้มีกิจกรรมการฝึก ประกอบด้วย หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผน ปภ.ชาติ การกู้ชีพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักการ FMC การใช้เชือกกู้ภัย การใช้อุปกรณ์ทางน้ำ การใช้เรือเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทคนิคการกู้ภัยทางน้ำ พร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุทางน้ำในสถานการณ์สมมติ 

พันเอกเอกพล ถาวรยุติธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบก

ที่ 43 ประธานในพิธีกล่าวว่า การฝึกในครั้งนี้ จะสามารถสร้างประสิทธิภาพและกำลังขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนตลอดจนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์ ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วย ทุกนายมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามข่าวสารสภาพอากาศ และ สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และ ทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และ ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าทหารอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ

โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกะปาง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชะมาย หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะมาย จัดอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนในการฝึกในครั้งนี้

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562
ณ ค่ายค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03