เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ชมรมผู้สูงอายุ ประชุมประจำปี 2562


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานในการประชุมประจำปี 2562 ของ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ เทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03