เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


EVERYDAY SAY NO TO PLASTIC BAGS


...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเปิดตัว 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวกิจกรรม"1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลชะมาย ห้างสหไทยพลาซ่าทุ่งสง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องจึงได้จัดงานเปิดตัวกิจกรรมขึ้น มีนายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล รวมทั้งเหล่าจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมได้เดินรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในพื้นที่ของห้างสหไทยพลาซ่าทุ่งสง รวมถึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562
ณ ห้างสหไทยพลาซ่าทุ่งสง

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03