เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ

ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03