เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับตัวแทนผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุ, สถาบันการศึกษา(วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(SCT.), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า(รพ.สต.บ้านหนองหว้า), อสม. ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03