เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1


...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กล่าวพบปะกับคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ภาคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ

...โรงเรียนวัดวังหีบรับการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวัดวังหีบ

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03