เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


...นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้เข้าร่วม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03