เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแก่ผู้สูงอายุ


...อสม.ตำบลชะมาย ลงพื้นที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านโภชนาการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย โดยได้ตรวจสอบข้อมูลใน "ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี" จาก Application กินไง วัยเก๋า

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03