เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 1/2563


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 1/2563

ในวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03