เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบรมการป้องกันและควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ(โรคติดเชื้อ Covid-19 และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวเอง) โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก


...ตัวแทนตำบลชะมาย เข้าร่วมอบรมการป้องกันและควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ(โรคติดเชื้อ Covid-19 และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวเอง) โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก ในพื้นที่ตำบลชะมาย เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดขยายผลความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03