เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า(Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


ทีมครู ก. ตัวแทนตำบลชะมายเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า(Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย และเตรียมขยายผลให้ชุมชนได้ร่วมกัน เรียนรู้ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย ต่อไป จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03