เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชะมาย


งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลชะมาย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชะมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านคดีแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลชะมาย ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03