เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้าหมู่บ้านชุมชน และป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ร่วม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย และ อสม. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้าหมู่บ้านชุมชน

 

24มีนาคม2563 04.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19