เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชน


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำ และเย็บหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#ต้องการคนอาสาช่วยผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชนจำนวนมากคะ

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03