เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย


วันที่ 14-15 เมษายน 2563

...เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านหนองหว้า และ อสม. ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย พร้อมกันทั้ง 8 หมู่บ้าน

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03