เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ร.ท.ตั้น เพ็ชรบูรณ์ นางไพพรรณ โกมลเมฆ และร้านน้ำดื่มเพียว & พี มีความประสงค์แจกฟรีขนมจีนแกงเคยร่อนพิบูลย์


   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชะมาย จัดสถานที่คัดกรอง และจัดระเบียบความปลอดภัย ความเรียบร้อย ให้กับประชาชน ที่มารับมอบขนมจีน จาก ร.ท.ตั้น เพ็ชรบูรณ์ นางไพพรรณ โกมลเมฆ และร้านน้ำดื่มเพียว & พี

   โดยทาง ร.ท.ตั้น เพ็ชรบูรณ์ นางไพพรรณ โกมลเมฆ และร้านน้ำดื่มเพียว & พี มีความประสงค์ ที่จะร่วมด้วยช่วยสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงจัดกิจรรมดีดี #แจกฟรีขนมจีนแกงเคยร่อนพิบูลย์ จำนวน 275 ชุด เพื่อมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมายและที่ผ่านไปผ่านมา บริเวณหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03