เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานการตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้าตลาดนัดปั้มถาวร


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลชะมาย และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชะมาย ออกปฎิบัติการ ตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้าตลาดนัดปั้มถาวร โดยให้เข้าออกทางเดียว เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดนัดชุมชน ของตำบลชะมาย

...ในการนี้นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงาน มอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03