เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำ สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน และแนะนำให้สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Platform Thai stop Covid-19


   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำ สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน และแนะนำให้สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Platform Thai stop Covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับบริการ ถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การจำหน่ายอาหาร ตลาด ร้านค้าปลีก-ส่ง ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือร้านตัดผม ร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์

   สำหรับสถานประกอบการที่ทำตามมาตรฐานสถานประกอบการนั้นๆ จะได้ปักหมุดในแผนที่ประเทศไทยบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ และจะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(E-Certification) ว่าสถานประกอบการของท่านผ่านมาตรฐานกรมอนามัย

http://stopcovid.anamai.moph.go.th/

#ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03