เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลชะมาย


#ประชาสัมพันธ์ #ตู้ปันสุข #หยิบไปแต่พอดีถ้ามีร่วมแบ่งปัน

...ขอเรียนเชิญประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มารับความสุข กับเทศบาลตำบลชะมาย ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

...ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดตั้งตู้ปันสุข #บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ สามารถมารับสิ่งของแบ่งปันความสุขได้ และผู้ใดที่มีจิตใจศรัทธา ที่จะร่วมแบ่งปันความสุข สามารถปันความสุขได้ที่บริเวณอาคารด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

...ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งของใน ตู้ปันสุข นี้

#ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03