เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ 2563


   เทศบาลตำบลชะมาย นำเสนอรายละเอียด และจุดเด่นของโครงการฯ ต่อทีมวิจัย ในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังวัดนครศรีธรรมราช

.....ในการนี้เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบคุณท่านนายกทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ในการถ่ายทอดสัญญานผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในครั้งนี้ และขอขอบคุณเครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันตอบคำถามการประเมินฯให้ผ่านไปได้ด้วยดี

2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11