เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19


...อำเภอทุ่งสง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชะมาย กิ่งกาชาดทุ่งสง และภาคีเครือข่าย จัดขบวนคาราวานลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ในตำบลชะมาย ตามโครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

ณ เทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03