เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีฯ


   เทศบาลตำบลชะมาย ขอขอบคุณ สมาคมจงฮั้วทุ่งสง มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัด ภาคใต้ และมูลนิธิฮั่วเคี่ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ้ง (ป่อเต็กตึ้ง)

ที่ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีฯ ให้แก่เทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 60 ชุด เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลชะมายต่อไป เวลา 13.00 น. ณ สมาคมจงฮั้วทุ่งสง

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19