เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับโรงเรียนวัดเขากลาย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย นำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับโรงเรียนวัดเขากลาย

 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย

2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22