เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563

ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย thaicasinobin jqk41

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03