เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563

ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย thaicasinobin jqk41

2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22