เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๓


ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกและพบปะพูดคุยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมายที่มาร่วมกิจกรรม

2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22