เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกบังคับใช้มาตรการ รณรงค์ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-๑๙)


นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกบังคับใช้มาตรการ รณรงค์ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-๑๙) ให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ ณ ตลาดนัดปั้มถาวร หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03