เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลชะมาย


📌วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ⏰เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชะมาย ตามแผนการลงพื้นที่รับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03