เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายบและแผน


📌วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔📌 เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายบและแผน เทศบาลตำบลชะมาย กำนัน ผู้ใหญ่บข้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชะมาย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลชะมาย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล ที่เชื่อมโยง สู่แผนพัฒนาท้แงถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 👈

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19