เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายบและแผน


📌วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔📌 เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายบและแผน เทศบาลตำบลชะมาย กำนัน ผู้ใหญ่บข้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชะมาย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลชะมาย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล ที่เชื่อมโยง สู่แผนพัฒนาท้แงถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 👈

2021-10-19
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20