เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. บ้านหนองหว้า


📌วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔📌 เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. บ้านหนองหว้า ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ศพด.ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศพด.บ้านหนองหว้า ม.๑ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช👈

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19