เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. บ้านหนองหว้า


📌วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔📌 เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. บ้านหนองหว้า ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ศพด.ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศพด.บ้านหนองหว้า ม.๑ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช👈

2021-10-19
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20