เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.ชะมาย ทั้ง ๓ ศูนย์


📌วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔📌 เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะมาย จัดประชุมปฏิบัติการ "จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.ชะมาย ทั้ง ๓ ศูนย์ เพื่อกำหนดทิศทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา"👈

👉โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ รัตนบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลชะมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช👈

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27