เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพูน


📌วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๑๑.๐๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย      ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองปากพูน มาศึกษาดูงาน การขออนุญาต และการจัดตั้งสถานธนานุบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชน.👈

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19