เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


📌วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉เทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการร่วมกันทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ขุดลอกคูระบายน้ำ, ฉีดล้างถนนสายหลัก, ตัดหญ้าบริเวณสถานที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)👈

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27