เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมผู้ประกอบการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง


📍วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา📍เวลา ๑๔.๐๐ น.⏰

     นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งและผู้ประกอบการเดินรถในสายเส้นทางที่ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาด้านการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย





2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-06