เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายเดชณ์ ชาญอาวุธ และนายประสิทธิ์ชัย จุรุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาแต่ละพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง

     โดยได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-06