เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-06