เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟให้กับ บริษัทโตโยต้า สาขาทุ่งสง


วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟให้กับ บริษัทโตโยต้า สาขาทุ่งสง ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-03-17
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-01