เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟให้กับ บริษัทโตโยต้า สาขาทุ่งสง


วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟให้กับ บริษัทโตโยต้า สาขาทุ่งสง ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-06