เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


📍วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕📍เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายห้วยขัน - หัวทาง (หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมาย - หมู่ที่ ๓ ตำบลควนกรด) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยขัน ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03