เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้บริการด้านสาธารณสุข


📍วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ⏱เวลา ๑๔.๓๐ น.

👉 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วย นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายนครินทร์ กะฐินทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

👉ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้บริการด้านสาธารณสุข และสอบถามความต้องการเรื่องอื่นๆ ที่จะให้ทางเทศบาลได้ช่วยเหลือ จำนวน ๑ ราย นางสุนีย์ ขุนธา บ้านเลขที่ ๑๔๔ ซอย วังหีบ ๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03