เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์...เราทำความดีด้วยหัวใจ


📌วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 🕤เวลา ๐๙.๓๐ น.📌

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์ และภารกิจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

👉อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน ณ สระน้ำนบตาคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03