เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


สภาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉สภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

👉๑) ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองช่าง) มติเห็นชอบ

👉๒) การกำหนดสมัยประชุม วันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

#โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03