เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๕


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๕โดยมีกิจกรรม -สาธิตการผลิตน้ำดื่ม -สาธิตการดับเพลิงด้วยน้ำโดยจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ -ปล่อยขบวนรถออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง #โดยมีผู้บังคับหน่วยภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03