เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ตัด เก็บต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ที่หักโค่นล้ม ภายในบริเวณวัดวังหีบ


📌วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕⏰ เวลา ๑๓.๐๐ น.📌

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานกองช่าง นำรถหกล้อกระเช้า และเครื่องเลื่อยยนต์ พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ และประชาชนในพื้นที่ ตัด เก็บต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ที่หักโค่นล้ม ภายในบริเวณวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03