เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน


📌วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕📌เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร และภายนอกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03