เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📌วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕📌เวลา ๑๔.๓๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมมือกัน เก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19