เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


👉วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕👈เวลา ๑๓.๓๐ น.⏰

📍คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดทำแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย📍

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19