เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕


 

👉วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕👈เวลา ๑๓.๓๐ น.⏰

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ได้มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดำเนินการประชุมคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช📌

 

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03