เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ


👉วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕👈เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰ 📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ บริเวณสองข้างทางสาธารณะถนนสายโลจิสติกส์ หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช📌
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-18