เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน


📌วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕📌เวลา ๑๐.๐๐ น.⏰ 👉พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ โดยร่วมกัน ทำความสะอาด เก็บ,กวาด บริเวณสวนสาธารณะเขาตาเล่ง เพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาพระราชปณิธานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสาธารณะเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03