เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


มอบเกียรติบัตรแก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ⏰ เวลา ๑๑.๐๐ น. 📍 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เดินทางไปมอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03