เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจวัดความกว้าง ความยาว เพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวดซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


📍วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉คณะกรมมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจวัดความกว้าง ความยาว เพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวดซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19